giới thiệu

Bạn đang cần thiết bị điều khiển - tự động hóa và dịch vụ kỹ thuật? Chúng tôi chuyên cung cấp: PLC, HMI, cảm biến, servo, biến tần, phụ tùng thay thế,...

Xem tiếp

Dịch vụ

Bạn đang gặp sự cố vì hỏng hóc và không muốn bị dừng máy quá lâu? Chúng tôi có thể hỗ trợ thay thế và sửa chữa 24/7/365.

Xem tiếp

Liên hệ

Hãy để chúng tôi hỗ trợ tốt hơn. Liên hệ ngay từ hôm nay:

VNPLC.COM - Hotline: 090.2006.139

Xem tiếp

[tintuc] Tài liệu học PLC RockWell Automation AB Cơ bản Tiếng Việt
Bài 1: Giới thiệu về Rslogix 5000, các công cụ phần mềm cơ bản cần sử dụng
Bài 2: Giới thiệu Controllogix Controllogix (1756-L6x, 1756-L7x): Thông tin cơ bản
Bài 3: Giới thiệu PAC Compactlogix
Bài 4: Cài đặt phần mềm Rslogix 5000 V20
Bài 5: Rslinx Classic
Bài 6: Upgrade Firmware cho Controllogix/Compactlogix
Bài 7: Tạo chương trình mới với Rslogix 5000 (phần 1)
Bài 8: Sử dụng kiểu dữ liệu User Defined trong Rslogix 5000
Bài 9: Viết chương trình Ladder với Rslogix 5000
Bài 10: Download/Upload và chỉnh sửa Online trong Rslogix 5000 Download/Upload và Online
Bài 11: Mô phỏng chương trình Rslogix 5000 với RsEmulate 5000
Bài 12: Cấu hình Remote I/O trong Rslogix 5000
Bài 13: Sử dụng Add On Intruction trong Rslogix 5000
Bài 14: Trao đổi dữ liệu giữa các Controller (Controllogix/Compactlogix)
Bài 15: Tích hợp biến tần PowerFlex với Compactlogix/Controllogix qua Ethernet/IP
Bài 16: Cấu hình Redundancy với Controllogix qua Ethernet/IP
Download tài liệu - tài liệu học PLC RockWell Automation AB Cơ bản Tiếng Việt [/tintuc]